شبکه های اجتماعی
تصویر عنوان

حمل دریایی

درباره این پروژه

حمل دریایی

حمل کلیه کالاهای مجاز از طریق آب های آزاد جهت محمولات وارداتی و صادراتی با استفاده از بهترین خطوط کشتیرانی

تاریخ

شهریور 1396

دسته بندی

بنر