شبکه های اجتماعی
تصویر عنوان

حمل جاده ای

تاریخ

20 آذر ۱۳۹۸

دسته بندی

بنر

درباره این پروژه

حمل جاده ای

حمل کلیه کالاهای مجاز تحت تمامی شرایط اینکوترمز و با استفاده از کامیون های ایرانی و غیر ایرانی محصولات خرده بار، کامیون های دربست و حمل کالای خطرناک. حمل خودرو و کالاهای ترافیکی