شبکه های اجتماعی
تصویر عنوان

حمل هوایی

تاریخ

20 مرداد 1399

دسته بندی

بنر

درباره این پروژه

حمل هوایی

حمل کلیه کالاهای مجاز تحت تمامی شرایط اینکوترمز و با استفاده از خطوط هوایی ، سرویس های Door to Door (درب به درب) ارسال بسته های کوچک پستی ، اسناد ، اوراق ،اضافه بار مسافران و یا دانشجویان